IKT v izobraževanju 2017/18 Blog

Dnevnik dela 1

Prvi dnevnik dela se nanaša na obdobje med 13. 11. 2017 in 17. 11. 2017. S pomočjo spletne platforme Wix sva začeli z oblikovanjem spletnega mesta. Najprej sva izbrali predlogo in zasnovali osnovni pregled...

2. individualna refleksija – Alja Gašparut

2. INDIVIDUALNA REFLEKSIJA Med samo predstavitvijo načrta pred ostalimi kolegi in profesorico, smo s kolegicama v skupini PAN prejele povratne informacije. Vesela sem, da je skoraj vsem všeč naša tema prometa in tudi sam...

2. individualna refleksija

Povratne informacije Povratne informacije S kolegicama iz razrednega pouka smo 6.10.2017 predstavile načrt in idejo našega projekta. Predstavile smo predvsem razloge, zakaj smo si izbrale temo promet in bolj podrobno predstavile dejavnosti in naloge,...

Individualna refleksija-2-Diana Homec

V ponedeljek, 6. 11. 2017, sva s kolegico Tino Koren izvedli predstavitev najinega osnutka projektnega dela. Najin namen je bil pridobiti čim več povratnih informacij kolegov in mentorice. Predstavitev je potekala skoraj po načrtu....

Predstavitev projekta

V ponedeljek, 6. 11. sva na vajah predstavili svoj projekt. Pri predstavitvi nisva uporabili nobenega gradiva. Izbrali sva si predmet naravoslovje in tehnika, tematski sklop razvrščanje snovi in lastnosti snovi. Najino gradivo bo namenjeno...

Individualna refleksija 2-Patricija Koščak

DRUGA INDIVIDUALNA REFLEKSIJA Po predstavitvi idej za projekt smo s strani kolegov dobile veliko povratnih informacij. Te so bile več kot dobrodošle, saj so kolegi podajali tako pozitivne kritike, kot tudi predloge za izboljšavo....

2. individualna refleksija – Urša Žitko

V ponedeljek, 6.11.2017, smo s članicama skupine Mravljice (Ano in Jono) predstavile naš načrt in potek dela projekta, ki smo si ga zamislile. Ker smo vse članice skupine matematičarke, smo se odločile, da za...