Označeno: načrt projekta

Internet, pomagaj!

Pri projektu Internet, pomagaj! bova naredili spletno stran, ki bo v pomoč učiteljem neobveznega izbirnega predmeta računalništvo, za učence druge triade. Ker je predmet preobsežen, da bi ga v celoti zajeli, sva izbrali le...