Avtor: Diana Homec

DNEVNIK DELA (Raziskovalki)

24. 10. – 31. 10. Idejno snovanje in načrtovanje projektnega dela V tem tednu sva začeli z idejnim snovanjem in načrtovanjem najinega projektnega dela. Izbrali sva si temo angleške pravljice, ampak sva videli, da...

Individualna refleksija-2-Diana Homec

V ponedeljek, 6. 11. 2017, sva s kolegico Tino Koren izvedli predstavitev najinega osnutka projektnega dela. Najin namen je bil pridobiti čim več povratnih informacij kolegov in mentorice. Predstavitev je potekala skoraj po načrtu....

Individualna refleksja-1-Diana Homec

IKT je v šolstvu vedno bolj prisoten in si življenja brez njega težko predstavljamo. V okviru tehnologije poznamo že veliko orodij in programov, s katerimi si lahko pomagamo pri učenju in poučevanju. Moramo pa...

Diana Homec

Kdo sem in kako lahko prispevam k predmetu? Sem Diana Homec, študentka magistrskega študija Pedagoške fakultete, smer Poučevanje na razredni stopnji z angleščino. Poleg študija vodim športno – interesne dejavnosti v vrtcu. V prostem...