Označeno: Moja predstavitev in prispevek

Melita Marinč

Sem Melita, študentka 1. letnika drugostopenjskega študija na PeF v Ljubljani, smer poučevanje na razredni stopnji. Za ta študij sem se odločila, ker me delo z otroki zelo veseli, hkrati pa je delo učitelja...