DNEVNIK DELA (Raziskovalki)

24. 10. – 31. 10. Idejno snovanje in načrtovanje projektnega dela

V tem tednu sva začeli z idejnim snovanjem in načrtovanjem najinega projektnega dela. Izbrali sva si temo angleške pravljice, ampak sva videli, da na to temo obstaja že veliko gradiva. Raziskovali sva naprej in se nato odločili, da bo najin projekt temeljil na predmetu naravoslovje in tehnika. Izbrali sva 4. razred, sklop lastnosti snovi, razvrščanje snovi in zmesi. Odločili sva se, da bova oblikovali kviz v programu Power Point. Napisali sva podroben načrt dela.

6. 11. – 12. 11. Dokončno oblikovanje ideje, izbira in testiranje izbrane IKT opreme.

V tem tednu sva preizkusili različno opremo, kako deluje, kako stvari objavljava in na kaj morava biti pozorni. Preizkusili sva Arnes spletno mesto in program Power Point. Na spletu sva sicer našli podrobna navodila za izdelavo kviza v programu Power Point, a sva v tem času odkrili tudi program H5p. Že na prvi pogled nama je bil všeč, saj nama je ponujal različne tipe nalog, ki so zadostili najinim potrebam. Pregledali sva vse tipe nalog in se naučili, kako se posamezno nalogo izdela.

13. 11. – 27. 11. Sestavljanje nalog in urejanje nalog v sistematičen vrstni red.

Samo sestavljanje nalog nama je vzelo kar nekaj časa, saj sva jih morali sestaviti na tak način, da sva jih kasneje lahko naredili v programu H5p. Poskusili sva narediti čim bolj uporabne in zanimive naloge za učence. Sproti sva poiskali določene slike, veliko fotografij sva fotografirali sami, posneli pa sva tudi različne video posnetke. Ostale fotografije sva pridobili s strani Pixabay, Pexels in iskalnika fotografij Google. Vse fotografije, ki sva jih porabili, imajo oznako Public Domain. Celotno gradivo sva pripravili že v naprej.

28. 11 –  7. 12. Oblikovanje nalog v H5p programu.

Samo oblikovanje nalog nama ni delalo težav, saj sva imeli že v naprej dobro razdelano in pripravljeno gradivo. Nekaj več časa nama je vzelo celotno urejanje naloge in prevajanje besedila, saj je potrebno ukaze prevajati pri vsaki nalogi posebej. S prevodi je naloga namreč primernejša za učence in bolj dovršena. Do problema sva naleteli tudi pri dodajanju namigov v posamezno nalogo, saj je potrebno dodati povezavo do slike, imeli pa sva lastne fotografije na računalniku. Naložili sva jih na stran Tinypic, zato da sva lahko v namig dodali povezavo na fotografijo.

Precej naju je omejevala tudi omejitev velikosti posnetkov, zato sva morali vse posnetke zmanjšati. Uporabili sva spletno stran Videosmaller (http://www.videosmaller.com/).

8. 12 – 11. 12.  Postavitev spletne strani v Arnes spletu.

Ko sva imeli dokončane naloge, sva začeli z urejanjem spletne strani v Arnes spletu. Preizkusiti sva morali vse teme, saj sva iskali temo, ki omogoča spustni meni. Veliko časa sva porabili za to, da sva ugotovili, kako se meni sploh izdela, saj ni nobena od naju pred tem urejala strani v Arnes spletu. Ko sva začeli objavljati naloge na stran sva ugotovili, da so fotografije slabo vidne, ker tema omogoča precej ozko polje, kjer lahko objavljaš vsebino. Preizkušali sva še ostale teme, vendar nama nobena ni omogočala urejanja do take mere, da bi bili zadovoljni.

12. 12. – 17. 12. Oblikovanje spletnega mesta Wixsite

Ker nama Arnes splet ni omogočal tistega, kar sva želeli, sva začeli raziskovati naprej. Našli sva spletno mesto Wix, ki ga na začetku nisva ravno razumeli, nato pa sva ga dobro raziskali in ugotovili, da bo za najin projekt ustrezen. Precej lažje je bilo oblikovanje menija, lažje je bilo vstavljanje kod iz programa H5P (Embed). Nalogo lahko tudi primerno povečaš, polje za vstavljanje vsebine pa si prilagodiš tako, da ustreza sami vsebini. Poskusili sva uporabiti več različnih funkcij, ki jih omogoča Wix (dodajanje fotografij, videoposnetkov, oblikovanje galerije, izdelava gumbov za naslednjo stran, vstavljanje slike za ozadje …)

15.1. – 19. 1. Predstavitev, končni popravki in objava zaključnega izdelka

15. 1. sva izvedli predstavitev projekta. Upoštevali sva napotke, ki nama jih je posredovala asistentka v povratni informaciji. V tem tednu sva ustvarili skupni e-naslov in nanj prepisali spletno stran. S tem sva popravili povezavo na spletišče. V povezavo sva dodali tudi izraz nit-kvizi zato, da bo spletno stran lažje našla ciljna publika.

Diana Homec in Tina Koren

(Skupno 66 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...