Končni izdelek projektnega dela (Raziskovalki)

Najin končni izdelek v okviru predmeta IKT je spletna stran Raziskovalni kvizi. Stran je namenjena učencem 4. in 5. razreda osnovne šole, njihovim staršem in učiteljem. V okviru predmeta naravoslovje in tehnika so v obliki kviza zastavljeni različni problemi in izzivi za učence. Trenutno so na njej zajeta le vprašanja s področja razvrščanja snovi in lastnosti snovi za 4. razred, kasneje pa bodo zajeta tudi druga področja.

Namen oz. glavni cilj te spletne strani je, da bi si učenci lažje predstavljali procese in bolje razumeli učno snov na področju naravoslovja in tehnike. Cilji samih nalog pa so zajeti iz učnega načrta.

Učenci:

  • pojasnijo tehnične in tehnološke lastnosti gradiv (npr: trdnost, prepustnost, cepljivost, gnetljivost),
  • razvrščajo, uvrščajo in urejajo snovi po njihovih lastnostih (gnetljivost, stisljivost, trdota, gostota),
  • ugotovijo bistvene značilnosti prepustnih in neprepustnih snovi za vodo in zrak,
  • utemeljijo uporabo različnih posod in prostorov za shranjevanje in transport snovi (npr. steklenice, zabojniki),
  • znajo izdelati uporabne predmete iz različnih papirnih gradiv s tem, da uporabljajo različne načine obdelovanja gradiv,
  • prepoznajo postopke obdelave lesnih gradiv,
  • vedo, da lahko zmesi ločijo na različne načine in da nekatere zmesi težko ločimo na sestavine,
  • poznajo primere mešanja in ločevanja snovi v naravi,
  • ​prikažejo, dokažejo, da so med magnetom in železom privlačne sile ter med magneti privlačne in odbojne sile,
  • raziskujejo možnosti uporabe magnetov.

Preko kviza lahko učenci snov tudi ponovijo, utrdijo in pridobijo znanja na področjih, ki so jim še neznana. Spletna stran pa lahko služi tudi učiteljem kot podpora pri posredovanju nove učne snovi ali ponovitve. Uporaba kviza je lahko zelo raznolika – frontalno (dve skupini tekmujeta druga proti drugi), delo v dvojicah (sodelovalno učenje – učenca si med seboj pomagata in se dopolnjujeta), individualno (v šoli v računalniški učilnici, lahko pa tudi za utrjevanje učne snovi doma – dostop do kviza v spletni učilnici šole).

 

Pri projektni nalogi sva uporabili več različnih IKT tehnologij. Pri sestavljanju nalog sva uporabili Google Drive dokument, preko katerega sva skupaj sestavljali naloge in jih dopolnjevali. Vse naloge sva uredili v smiseln vrstni red, takšen, kot naj bi bil objavljen na spletni strani, nato pa sva se lotili oblikovanja teh nalog v programu H5p. Čeprav sva najprej želeli narediti kviz v programu PowerPoint, sva kasneje ugotovili, da nama H5p program bolj ustreza in nama ponuja različne načine za oblikovanje nalog (drag and drop, interactive video, multiple choice, single choice set, memory game, drag the words, image juxtaposition itd.) in povratno informacijo. Uporabili sva veliko različnih načinov za oblikovanje nalog in s tem preizkusili, kako ta program deluje. Naloge sva naredili na kar se da uporaben in zanimiv način. Ko sva imeli vse pripravljeno, sva začeli z oblikovanjem spletne strani. Najprej sva jo oblikovali na Arnes spletu, vendar nama spletna stran ni omogočala ustreznih prilagoditev za naloge iz H5p programa (slike in fotografije pri nalogah so bile zelo slabo vidne, saj tema ni omogočala večje širine okna z nalogami). Kasneje sva se odločili, da izdelava spletno stran v Wix-u, saj sama stran ponuja več prilagajanja.

DEJAVNOST

PROGRAMSKA OPREMA

sestavljanje nalog

Google Drive, Google dokument

obdelava fotografij

Slikar, GIMP

obdelava videoposnetkov

Movie Maker

izdelava interaktivnih nalog

H5p

nalaganje slik za namige

Tinypic

izdelava spletne strani

Arnes splet, Wix

prilagoditev velikosti videoposnetkov

Videosmaller

Na strani sva dodali slike in opis, s katerim sva želeli učence pritegniti k reševanju spletnega kviza.

Povezava na spletno mesto Raziskovalni kvizi

 

Tina Koren in Diana Homec

(Skupno 91 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...