Individualna refleksija-2-Diana Homec

V ponedeljek, 6. 11. 2017, sva s kolegico Tino Koren izvedli predstavitev najinega osnutka projektnega dela. Najin namen je bil pridobiti čim več povratnih informacij kolegov in mentorice. Predstavitev je potekala skoraj po načrtu. Predstavili sva ključne stvari, ki zajemajo najino projektno delo, zato da so si vsi prisotni lahko predstavljali, kaj želiva v najinem projektnem delu zajeti.

Glede na povratne informacije sem ugotovila, da večina kolegov meni, da je bila najina osnovna ideja dobro in jasno predstavljena in da je doprinos predvideno vključene IKT tehnologije jasen in ustrezen. Nekaterim kolegom se zdi najina tema smiselna, zanimiva, uporabna in zelo primerna. Menim, da je  tema razvrščanje snovi in ločevanje snovi v šoli premalo poudarjena. Tudi na spletu še ni veliko gradiva na to temo. Nekaterim študentom se zdi uporaba PowerPointa na drugačen način (izdelava kviza) smiselna in uporabna, medtem ko so drugi študenti nasprotnega mnenja. Slednji menijo, da bi poleg programa PowerPoint morali uporabiti še kakšen drug program, ki bi nama bil v pomoč pri najinem projektnem delu. Sama menim, da je program PowerPoint ustrezen za izdelavo najinega projekta, se pa strinjam, da obstajajo tudi drugi programi v katerih se lahko pripravi kviz. Za izpeljavo najinega projekta je nekdo predlagal uporabo programa Kahoot. Ta program se mi zdi uporaben, vendar pa sva se odločili, da bova kviz izdelali v programu PowerPoint, saj sva ga dobro pregledali in ugotovili, da je izdelava v tem programu najprimernejša. Vsekakor pa se bova o tem s kolegico še pogovorili. Nekaterim študentom je všeč, da bova učencem zastavili različne probleme in izzive iz vsakdanjega življenja. Tudi meni se zdi to zelo pomembno, saj si bodo tako učenci lažje predstavljali in razumeli snov, pri tem pa bodo tudi z veseljem samostojno razmišljali. Veliki večini je všeč, da bodo vprašanja spremljali različni namigi v obliki videoposnetkov, zvoka, slik, besedila, ki bodo učencem pomagali, da bodo lažje rešili probleme. Nekdo naju je opozoril, da bi bilo dobro, da razmisliva, kako bi te namige vključili, da ne bi bili na voljo takoj poleg izbora odgovora. Menim, da je ta predlog zelo smiseln, saj je dobro, da učenci najprej sami razmislijo in preizkusijo svoje znanje, nato pa se jim šele odpre oz. prikaže ta namig. S tem bodo učenci spodbujeni k samostojnemu razmišljanju in si bodo snov lažje zapomnili. Menim, da je povratna informacija, ki jo dobijo učenci ob koncu kviza zelo pomembna in tega mnenja so tudi ostali kolegi. Zdi se mi, da je pomembno, da vsak učenec dobi povratno informacijo glede njegovega znanja. Tako lahko spozna, katerih področji še nima usvojenih, na katerem področju se mora še potruditi in katera področja ima že usvojena. Nekateri študentje so izpostavili, da je zelo dobro, da je gradivo lahko v pomoč učiteljem pri posredovanju, preverjanju učne snovi in prav tako učencem pri ponavljanju in učenju učne snovi doma. Neka študentka je dodala, da bi lahko projekt zastavili malo širše, za več različnih področji. S tem se popolnoma strinjam, vendar pa menim, da je sama tema dovolj široka in da je bolje, da to temo predstaviva bolj poglobljeno in ne le površinsko. Nekdo je tudi predlagal, da bi bil kviz lahko namenjen širši publiki. Sam projekt je namenjen širši publiki in bova poskrbeli, da ga bo čim več ljudi prejelo in znalo uporabljati. Prav tako je še nekdo predlagal, da bi lahko v samo igro vključili še tekmovanje. Uporaba tega kviza za tekmovanje se mi ne zdi smiselna, saj je kviz namenjen učiteljem in učencem. Učitelj ima pri tem prosto pot, da sam organizira tekmovanje na način, da preveri, kdo, kateri par ali skupina je pri reševanju kviza dosegel/a največje število točk.

S kolegico sva dobili kar nekaj povratnih informacij. Nekatere se mi zdijo smiselne, druge manj. Presenetilo me je, da se nekaterim študentom ne zdi smiselna uporaba PowerPoint programa. Kljub njihovim pomislekom menim, da je PowerPoint najprimernejši za izdelavo samega kviza in da je lahko sam kviz dovolj zanimiv v obliki PowerPoint predstavitve. Vesela sem, ker je bilo veliko povratnih informacij pozitivnih. Menim, da sva s kolegico dobro zasnovali najin načrt in upam, da nama bo nadaljnje delo s pomočjo tega programa prav tako uspelo. Učenci lahko s pomočjo tega programa lažje razmišljajo, si več zapomnijo in imajo boljše predstave.

(Skupno 3 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...