Individualna refleksija 2-Patricija Koščak

DRUGA INDIVIDUALNA REFLEKSIJA

Po predstavitvi idej za projekt smo s strani kolegov dobile veliko povratnih informacij. Te so bile več kot dobrodošle, saj so kolegi podajali tako pozitivne kritike, kot tudi predloge za izboljšavo. Pred branjem povratnih informacij se mi je zdelo, da so naše ideje odlične, da ne bomo pri projektu spremnjale ničesar. Po prebranih povratnih informacijah sem hitro ugotovila da so bile kritike in predlogi kolegov utemeljeni in da bodo vsekakor upoštevani pri nadaljni izdelavi projekta.

Temo prometa smo si s kolegicama izbrale zato, ker se nam zdi, da so učenci, kot aktivni udeleženci v prometu, premalo seznanjeni z njim in z nevarnostmi, ki jih le-ta prinaša. Tudi kolegi so se strinjali s tem in pohvalili našo izbiro treme. Kot smo pred končno odločitvijo glede izbire teme ugotovile, splet ne ponuja veliko gradiva na to temo, sploh pa ne v slovenščini in takega, ki bi bil namenjen tako učencem kot tudi učiteljem. Kolegi so pohvalili naš velik nabor gradiva in aktivnosti, ki jih bo naša spletna stran prinesla ter tudi to, da smo vklučile različne oblike in metode dela. A obenem so menili, da je pri gradivih veliko oziroma preveč slikovnega gradiva. Predlagajo, da bi namesto slik lahko pri nekaterih dejavnostih uporabile animacije, videoposnetke ipd. Da, res imamo veliko slikovnega gradiva, ki nam bo prinesel veliko dela (predvsem zaradi ozkega nabora slik, ki jih lahko uporabimo in bomo morale slike narisati oz. same fotografirati različne stvari/predmete), a vendar moramo upoštevati, da so to otroci 1. triletja, ki jim branje še dela težave. Ob tem pa se mi tudi poraja vprašanje, kako bi lahko npr. pomen in razlago posameznih prometnih znakov ponazorila z animacijo ali videoposnetkom. O tem bomo s kolegicami vsekakor premislile in poskušale upoštevati predloge za izboljšave našega gradiva.

Nekajkrat sem zasledila komentar, da so nekatere dejavnosti pretežke za učence prvega triletja. Omenjena je bila predvsem naloga, pri kateri morajo učenci izbrati najhitrejšo, najvarčnejšo, … pot, svojo izbiro pa na koncu tudi utemeljiti. Tu treba upoštevati dejstvo, da učitelj dejavnost uporabi v razredu oz. pri učencih, za katere meni, da jim bo ta naloga v izziv in da jo bodo tudi uspešno predstavili. Se strinjam, da učenci 1. in 2. razreda te naloge ne bi uspešno reševali, a za 3. razred bi bila naloga primerna (predvsem za diferenciacijo oz. individualizacujio). Kolegi so omenjali tudi problem dela učencev prvega triletja z računalnikom. S tem problemom smo se s kolegicama spopadale skozi vse načrtovanje nalog in aktivnosti in smo se trudile, da bi bile le-te nezahtevne, kar se tiče dela z računalnikom in tehnologijami.

Povratne informacije bomo vsekakor upoštevale in naš projekt doponile in izboljšale.

(Skupno 18 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...