Umetnostni časovni stroj

Kot dijakinji sva se morali pri umetnostni zgodovini pogosto učiti dejstev in čeprav naju je vsebina zanimala, poznava situacijo, da zna biti kdaj tudi težko. Odločili sva se, da dijakom približava predmet in jih spodbudiva, da se pričnejo učiti na drugačen način. Zakaj se ne bi lotili reševanja nalog na drugačen, zanimivejši način, ki bo dijake spodbudil in naučil kaj novega?

Spletna stran

Umetnostni časovni stroj” je spletna stran namenjena profesorjem Umetnostne zgodovine in Likovne umetnosti ter dijakom srednjih šol. Profesorji lahko dostopate do nalog in učnih gradiv, ki jih lahko po želji prilagajate, svoje dijake pa lahko spodbudite k aktivnemu reševanju nalog kar preko spleta. Na enostaven način lahko izbirate med umetnostno-zgodovinskimi področji (trenutno je dostopno obdobje renesanse), ki jih želite ponoviti. Predlagava opravljanje nalog v zaključni fazi obnavljanja posameznega sklopa učne vsebine. Vaše roke so proste, na spletni strani se nahajajo izpisane naloge in okvirne rešitve zanje, ki jih lahko prenesete in po želji spreminjate. V kolikor je le mogoče, predlagava reševanje nalog Formative, saj vsebujejo več slikovnih primerov in z njimi povezanih zanimivejših nalog, priložene pa so tudi povezave do spletnih mest in video posnetkov s pomočjo katerih dijaki lažje sami aktivno iščejo odgovore. Na spletni strani se nahaja tudi povezava do kviza Kahoot!, ki sva ga izdelali za namen skupinske ponovitve celotne vsebine zgodovinskega obdobja. Zasnovan je kot tekmovalna igra, ki lahko prihrani čas in pride v poštev kot nadomestek za preverjanje znanja pred testom. Vse oblike nalog so zastavljene tako, da imate profesorji pregled nad odgovori, kar vam omogoča lažje in hitrejše podajanje povratnih informacij.

Z učnim gradivom za renesanso, ki sva ga oblikovali in objavili na spletni strani sva želeli doseči naslednje cilje:

  • razvijanje pozitivnega odnosa do domače in tuje umetnostne in kulturne dediščine,
  • oblikovanje kritičnega pogleda na izbrana reprezentativna dela slovenske in svetovne umetnosti,
  • presojanje vloge likovne umetnosti v renesansi,
  • primerjanje (slogovno in vsebinsko) renesančne in antične umetnosti, utemeljevanje povezav in razlik.

Cilji celotne spletne strani pa so:

  • dostop do učnega gradiva za Umetnostno zgodovino,
  • nudenje zanimivih nalog za ponavljanje in utrjevanje znanja,
  • omogočanje skupinskih oblik dela v šoli (npr. skupinsko reševanje kviza).

Stran sva oblikovali na spletni platformi Wix, učno gradivo-naloge pa v na spletu dostopnih programih Formative in H5P. Kviz sva oblikovali s pomočjo programa Kahoot!. Naloge za ponavljanje znanja sva prenesli tudi v Microsoft Word ter jih pretvorili še v format PDF. Naslovna ilustracija in primer likovne naloge sta s pomočjo grafične tablice oblikovani v programu za rastrsko grafiko (Corel Painter Essentials 5), medtem ko so znaki za arhitekturo, kiparstvo in slikarstvo s pomočjo grafične tablice oblikovani v programu za vektorsko grafiko (Adobe Illustrator).

Naučili sva se izdelovati zanimive tipe učnih gradiv – nalog, podprtih z IKT. Programa Formative in H5P omogočata izdelavo nalog kakršnih do sedaj nisva poznali. Zdita se nama zelo koristna, zlasti H5P, ki omogoča več možnosti koncepiranja nalog s pomočjo slikovnega gradiva (npr. “drag and drop”, spomin, primerjava slik, kvizi, označevanje slik itd.). Pri predmetu umetnostna zgodovina je lažje pomniti učno snov s slikovnimi primeri, H5P pa nama je omogočil še sprotno licenciranje uporabljenih slik. Poleg uporabe programov za izdelavo učnih gradiv, sva se naučili še oblikovanja spletne stran in vstavljanja vseh potrebnih komponent. Razširili pa sva tudi znanje na likovno oblikovalskem področju (oblikovanje naslovne slike in grafičnih znakov).

Ema Nunar in Viviana Škrabec

(Skupno 105 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...