Označeno: dnevnik dela

DNEVNIK DELA (Raziskovalki)

24. 10. – 31. 10. Idejno snovanje in načrtovanje projektnega dela V tem tednu sva začeli z idejnim snovanjem in načrtovanjem najinega projektnega dela. Izbrali sva si temo angleške pravljice, ampak sva videli, da...

Dnevnik dela 2

Drugi dnevnik dela se nanaša na obdobje od 20. 11. 2017 – 22. 12. 2017 V programu Formative sva oblikovali gradivo za obdobje renesanse, ki sva ga razdelili na zgodnjo, visoko in pozno renesanso....

Dnevnik dela – Mravljice

Dnevnik dela – Mravljice Teden: 9.10. – 13.10. 2017 V okviru seminarjev smo se dogovorile, da bomo skupaj pripravile projektno delo pri tem predmetu. Poimenovale smo se Mravljice. Ker nam je smer matematika skupna,...

Dnevnik dela 1

Prvi dnevnik dela se nanaša na obdobje med 13. 11. 2017 in 17. 11. 2017. S pomočjo spletne platforme Wix sva začeli z oblikovanjem spletnega mesta. Najprej sva izbrali predlogo in zasnovali osnovni pregled...