Dnevnik dela (Tehniki)

V obdobju med 16.10 in 15.1.2018 smo izdelovali projekt Priprava na NPZ iz TIT.

Na začetku smo čas namenili izdelavi skupnega e-mail računa, preko katerega smo kasneje komunicirali. Pregledali smo obstoječa gradiva in vprašalnike in nato oblikovali osnutek našega projekta. Na podlagi pregleda učnega načrta in obstoječih NPZ preizkusov smo si izbrali teme, ki se v omenjenih preizkusih najpogosteje pojavljajo. Teme smo si nato v skupini enakovredno porazdelili (vsak 2 temi).

Nato smo na spletu pregledali možnosti za izdelavo in oblikovanje našega spletnega mesta. Odločili smo se za Google Sites, ker nam je omogočil vse kar smo mi potrebovali. Spletna stran je sestavljena iz več zavihkov, ki so poimenovani glede na izbrane teme: Home (Domov), Varnost v prometu, Papir in projekcije, Les, Umetne snovi, Elektrika in Gonila. Skupaj smo se odločili, da bomo na spletno stran dodali povezave do učnih gradiv, vprašalnikov in učne priprave. Vsak je za svoji temi izdelal in dodal prej omenjene komponente. Za oblikovanje vprašalnikov smo izbrali Google Forms in Formative. Oba sta nam omogočala izdelavo vprašanj, ki preverjajo višje taksonomske stopnje. Google Forms smo izbrali predvsem zato ker je enostaven za uporabo in omogoča učiteljem, da lahko vse rešitve učencev pregledajo na enem mestu (Excel datoteka v Google Drive) in na preprost način podajo tudi povratno informacijo. Formative je sicer nekoliko zahtevnejši za uporabo a omogoča izbiro vprašanj Show your work, kjer učenci lahko rišejo, povezujejo, pišejo…in na tak način pokažejo znanja višjih taksonomskih stopenj. Ko smo vprašalnike izdelali smo povezave do njih dodali tudi na naše spletno mesto. Za dodajanje povezav smo se odločili zaradi preglednosti, možnosti dajanja takojšnje povratne informacije in če učenci/učitelji želijo, lahko vprašalnik tudi prenesejo in ga urejajo glede na svoje potrebe.

Ko smo izdelali vse vprašalnike smo se lotili pregledovanja, urejanja in dodajanja gradiv. Najprej smo pregledali obstoječa spletna gradiva, jih kritično ovrednotili in na naše spletno mesto dodali povezave do ustreznih gradiv. Pazili smo na to, da so gradiva primerna tako za učence kot tudi za učitelje. V gradiva so zajete spletne strani in video vsebine. Nekatere video vsebine smo izdelali tudi sami s pomočjo Power Point urejevalnika.

Na koncu smo se odločili še, da dodamo podrobne učne priprave, ki so v večini naše avtorsko delo. Učne priprave vsebujejo učne cilje, potek učne ure, učne liste z rešitvami in dodatno učno snov. Nekaj priprav je tudi transformiranih in omogočajo izvedbo učne ure s pristopom obrnjenega učenja. S tem si učitelji pomagajo pri snovanju priprav s pristopom obrnjenega učenja. Učne priprave smo naložili na Google Drive in potem na spletno mesto dodali povezavo do njih. S tem smo dosegli, da si vsak bralec lahko učno pripravo prenese na svoj računalnik in jo poljubno spreminja. Priprave so namenjene tako učiteljem in učencem saj so podrobne in se zaradi tega lahko uporabijo kot učno gradivo.

Pri ustvarjanju našega projekta smo bili pozorni, da smo čim več stvari izdelali sami, ko pa smo uporabljali gradiva drugih avtorjev, smo od le teh pridobili dovoljenje za objavo oziroma smo bili pozorni na to, da gradiva niso avtorsko zaščitena. Tudi fotografije smo izbirali tako, da smo izbrali tiste ki niso avtorsko zaščitene. Našli smo jih na spletnem mestu Pexels. Želeli smo, da je naše spletno mesto pregledno in da nima nepotrebnih motečih elementov. To smo želeli doseči zaradi tega, ker je spletna stran namenjena predvsem učencem 9. razredov osnovnih šol in učiteljem predmeta Tehnika in tehnologija.

Pri izdelavi projekta smo se z večino elementi srečali prvič, vendar nam to ni povzročalo večjih težav. Z našo spletno stranjo smo zadovoljni saj smo dosegli cilje, ki smo si jih zadali v načrtu. Spletno mesto imamo namen še nadgraditi, saj se nam zdi, da nam bo lahko v veliko pomoč pri opravljanju našega poklica. Upamo tudi na sodelovanje drugih učiteljev Tehnike in tehnologije.

Avtorji: Marko Bevk, Špela Jazbar, Nika Rupel

(Skupno 6 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...