Dnevnik dela – Nastja in Melita (9. 10.–16.10)

V najinem prvem tednu izdelovanja spletne strani sva večino časa iskali idejo za spletno stran in, ko sva jo izbrali, sva jo oblikovali. Pogovarjali sva se tudi o okvirni vsebini, ki bi bila predstavljena na spletni strani. Odločili sva se, da bo stran namenjena učiteljem, učencem in staršem. Glede na to odločitev sva nato okvirno oblikovali vsebino za vsakega naslovnika posebej. Za učitelje sva se odločili, da bova oblikovali že posnete videe o atletskih vsebinah, ki sva jih uporabili že pri nekem drugem predmetu. Toda vedeli sva, da izvirni posnetki ne bodo dovolj dobri za najino stran, saj niso bili posneti s tem namenom. Zato sva premislili, kako bi videe preoblikovali in se odločili, da bova posamezne dele v video upočasnili in pa dodali napis. Želeli sva, da bi učitelji imeli tudi pisni zapis posameznih elementov in se odločili, da bova poiskali literaturo, iz katere bova lahko korektno izpisali pravilne izvedbe posameznih vsebin. Ker letos obiskujeva tudi izbirni predmet, pri katerem se pogovarjamo o različnih prilagoditvah pri športu za učence s posebnimi potrebami, sva se spomnili, da bi morda lahko na najino stran dodali prilagoditve za nekaj primerov posebnih potreb, ki jih lahko učitelj ima pri svojih učencih. Ker pa sva sami morali napisati že veliko priprav in veva, da so nove ideje vedno dobrodošle, sva se odločili, da bova za učitelje dodali še priprave, ki sva jih napisali midve ali pa najini kolegi. Seveda sva vedeli v naprej, da brez kakršnega dovoljenja, ne bi objavljali njihovih priprav.
To sva si torej zamislili za učitelje. Za učence pa sva vedeli, da morava narediti več vsebin, da jim bo stran prijetna in se bodo nanjo še vračali.

Najprej sva za učence pomislili na igre, pobarvanke, kvize, križanke, učne liste itd., vse, kar bi jim omogočalo zabavo. Za igro se nama je najbolj primerna zdela spomin, saj se tudi zelo hitro lahko izdela. Že takoj sva pogledali na internetu, če bi morda našli primerne pobarvanke o tej vsebini, pa nisva našli nič, zato sva to pustili za na konec, saj se nama ni zdela tako pomembna vsebina na najini strani. Raje sva si zamislili, kako bi izgledal sam učni list in pa kviz. Malo sva si zapisovali naloge, s katerimi bi učenci utrjevali znanje, ki bi ga prejeli. Ko pa sva razmišljali o tem, sva prišli do odločitve, da bi lahko tudi za učence dodali posnetke atletskih vsebin in pa opise, da bi lahko tudi doma utrjevali in se učili. Nekako sva si želeli, da učenci ne bi vaj izvajali le doma, saj v večino stanovanj ni prostora, zato sva si zamislili tudi naloge, ki bi jih lahko učenci izvajali zunaj. Da pa ne bi bila to njim le zabava, sva se odločili tudi, da jim bova napisali na spletno stran pred samimi nalogami tudi razloge, zakaj se morajo odpraviti ravno ven. Razmišljali sva, kako bi lahko učitelj preveril, če so učenci izvajali vaje doma, zato sva se domislili, da bi morda lahko oblikovali nek urnik za učence, na katerega bi označevali, kolikokrat so opravljali določeno vajo na dan. Toda iz začetne zamisli, da delajo križce v prostorčke, sva na koncu prišli na boljšo idejo, da lepijo kar nalepke, na katerih je določena atletska vsebina, ki jo je izvedel.
V tem zavihku nisva naslovili le učence, ampak tudi njihove starše, saj se nama je zdelo primerno, da tudi starši spremljajo svojega otroka in mu, če potrebuje, priskoči tudi na pomoč.

Na koncu tedna sva imeli zbrane vse ideje za posamezno vsebino, ki bi jo dali na najino spletno stran, zato sva z drugim tednom kar začeli z oblikovanjem le-teh.

(Skupno 9 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...