Druga individualna refleksija – Tina Koren

V ponedeljek, 6. novembra sva s kolegico Diano predstavili najin projekt ostalim kolegom. Odziv je bil večinoma dober, kar sva tudi pričakovali, saj sva v oblikovanje ideje vložili kar veliko truda. Najbolj podrobne komentarje sva prejeli ravno iz strani kolegic iz razrednega pouka, kar sem tudi pričakovala, saj imajo najboljši vpogled v obravnavan problem.

Predstavitev nama je dobro uspela, izvedli sva jo skoraj po načrtih. Zapletli sva se samo pri predstavitvi tega, kako bodo naloge v kvizu oblikovane in zakaj je ta izgled tako pomemben. Ravno zaradi tega mogoče niso vsi kolegi dobili pravega vpogleda v najin projekt. Tak vtis sem dobila po branju nekaterih povratnih informacij, saj so označili, da sva idejo projekta podali delno jasno.

Večinoma pa so kolegi izpostavljali dobre strani najinega projekta. Veliko študentov je pohvalilo vključitev povratne informacije, ki učencu pomaga pri razumevanju lastnega znanja, prav tako so pohvalili videoposnetke, fotografije, animacije kot podpora pri vprašanjih. Nekdo od kolegov je podal mnenje, da bi bila ta pomoč dostopna učencem tako, da bi jih preusmerilo na novo stran. Menim, da je to kar koristen nasvet, ki ga bova poskusili realizirati. Skoraj vsi študentje so pohvalili izbiro programa Power Point. Nekaj študentov je predlagalo, da uporabiva še kakšen drug program, npr. Kahoot. Menim, da nama bo za oblikovanje kviza dobro služil Power Point, saj pri Kahootu nimava možnosti, da bi učenci reševali kviz sami doma. Drugo programe pa bova seveda morali uporabiti za urejanje videoposnetkov, fotografij … tako da to ne bo zgolj samo delo z enim programom, ampak uporaba vsega znanja, ki sva ga do sedaj pridobili.

Kviz sva si zamislili tako, da bi učenci utrjevali znanje enega tematskega sklopa. S strani študentov sva prejeli predlog, da bi razširili problem še na druge teme, vendar bi v tem primeru morali oblikovati novo zaključeno celoto – nov kviz. S strani profesorice pa sva prejeli ravno obraten odziv – oblikovanje več različnih kvizov zaradi široko zastavljenih ciljev. Glede na obseg tematskega sklopa bi bilo verjetno res dobro razmisliti o oblikovanju dveh ali treh kvizov, v katerih bi obravnavali več podobnih problematičnih primerov. O tem morava še dobro premisliti in podrobno predelati snov, ki sva jo zajeli.

V naslednjem tednu se bova posvetili oblikovanju vprašanj in nalog, ki jih bova uporabili v kvizu. Menim, da nama bo po tem tednu takoj jasno, koliko različnih kvizov bova morali pripraviti, da bova zajeli vse cilje. V primeru, da bova oblikovali več kvizov, nama je profesorica svetovala oblikovanje spletnega mesta in pripravo dodatnih učnih listov ali didaktičnih iger. Najprej se bova posvetili oblikovanju kviza, preostali čas pa bova namenili še oblikovanju učnih listov in didaktičnih iger. Bojiva se, da bi si naložili preveč dela, ki ga potem ne bi zmogli dokončati in bi bil rezultat nek kupček nedokončanih dejavnosti.

(Skupno 12 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...