Končni izdelek projektnega dela PAN – UTRIPALKO USMERJA! :)

UTRIPALKO USMERJA! 🙂

Najprej nekaj o naši spletni strani …

Ustvarile smo spletno stran Utripalko usmerja, ki je namenjena učencem prvega triletja, učiteljem ter staršem. Učenci preko reševanja nalog in opravljanja aktivnosti, ki so dostopne na spletni strani, pridobivajo znanje s področja prometa, ki je zanje zelo pomembno. Otroci se kot aktivni udeleženci v prometu premalokrat zavedajo nevarnosti, ki jih le-ta prinaša in nimajo potrebnega znanja, kako se v prometu obnašati in izogniti morebitnim nezgodam v njem. Poleg nalog, ki so namenjene učencem, lahko na spletni strani učitelji in učiteljice pod posebnim zavihkom, namenjenim njim, najdejo različne aktivnosti ter naloge na tematiko prometa. Prav tako se lahko tega poslužujejo tudi starši otrok.

Naloge so na spletni strani urejene po poglavjih/zavihkih. Pod vsakim zavihkom s skupnim naslovom se skrivajo naloge in aktivnosti.

“Ustvarjanje spletne strani”

Pod prvim zavihkom Prometni znaki najdemo dve nalogi, in sicer Opis in pomen ter Kviz.

Pri prvi nalogi si učenci pogledajo video posnetek, ki prikazuje prometne znake za pešce in kolesarje. Opisan in prikazan je izgled prometnih znakov in njihov pomen.

Učna cilja, ki jih učenci dosežejo s to nalogo:

 • Učenci znajo opisati prometne znake, pomembne za pešce in kolesarje.
 • Učenci poznajo pomen prometnih znakov, ki so pomembni za vedenje pešcev ter razložijo njihov pomen.

Pri drugi nalogi učenci rešijo kviz, ki služi kot preverjanje znanja o prometnih znakih. Učenci s kvizom pridobijo povratno informacijo o svojem znanju, saj jim kviz na koncu prikaže pravilne oz. nepravilne odgovore ter na koliko vprašanj so odgovorili pravilno/napačno. Učna cilja sta enaka kot pri prejšnji nalogi.

 

Naslednji zavihek vsebuje nalogo Varna pot v šolo. Učiteljeva naloga je, da natisne prilogo s fotografijami prometnih znakov. Učenci nato v skupinah izdelajo zemljevid oz. plakat varne poti v šolo. Učenci z izdelovanjem varne poti v šolo dosežejo učni cilj:

 • Učenci poznajo pravila varne hoje (skupinske, ob odrasli osebi, po pločniku, kjer ni pločnika, prečkanje ceste ipd.) in razumejo pomen vidnosti v prometu, v povezavi z ustavljanjem vozila ter nošenjem rumene rutice in uporabo kresničke.

 

Zavihek Promet vsebuje kar tri naloge: Nevarnosti, Vpliv na okolje in Pravila obnašanja.

Prva dejavnost Nevarnosti vsebuje tri različne videoposnetke, ki prikazujejo nepravilno vožnjo (vožnja pod vplivom alkohola, prehitra vožnja in telefoniranje med vožnjo). Učenci si posnetke ogledajo in jih prediskutirajo z učiteljico. Dejavnost lahko služi kot uvodna motivacija ali kot izhodišče za nadaljnjo obravnavo tematike.

Učni cilj, ki ga učenci dosežejo:

 • Učenci vedo, da udeležba v prometu pod vplivom alkohola, mamil in zdravil ogroža vse udeležence v prometu.

Druga naloga Vpliv na okolje od učencev zahteva višjo raven znanja. Učenci morajo glede na dan zemljevid ugotoviti in kasneje utemeljiti, katero prevozno sredstvo bi uporabili pri premagovanju razdalje, da bi na cilj prišli najhitreje, najvarneje, najceneje in s prevozom, ki najmanj onesnaži okolje. Učni cilj, ki ga učenci dosežejo je:

 • Učenci vedo, da promet onesnažuje zrak, vodo in prst (če ni nujno, izberemo za pot sredstvo, ki manj onesnažuje, gremo peš, s kolesom, vlakom).

Zadnja naloga pod tem zavihkom pa od učencev zahteva poznavanje pravil obnašanja v določenem prevoznim sredstvu (vlak, avtomobil, avtobus ter kolo). Učitelj predhodno natisne podlage, učenci pa na njih napišejo pravila obnašanja.

Učenci z reševanjem naloge dosežejo učni cilj:

 • Učenci poznajo pravila obnašanja v različnih prevoznih sredstvih in presojajo vedenje sopotnika v različnih prevoznih sredstvih.

 

Zadnji zavihek vsebuje nalogo z naslovom Prometna sredstva. Tu učenci s pomočjo učnega lista utrjujejo znanje o prevoznih sredstvih. Naloga učencev je, da na fotografije prevoznih sredstev (avtomobil, kolo, avtobus, vlak in motor) zapišejo njihove sestavne dele.

S tem dosežejo učni cilj:

 • Učenci poznajo različna prometna sredstva in objekte (kolo, motor, avto, avtobus, tovorno vozilo, vlak, letalo, ladja itd.).

 

Učitelj se glede na učne cilje, ki jih učenci z nalogo usvojijo ter glede na učne sposobnosti učencev, odloči, katero nalogo bo uporabil. Prav tako lahko večino nalog prilagodi in jih spremeni po svojih željah.

Spletna stran ponuja naloge, s katerimi učenci dosegajo nižje stopnje znanja (npr. poznavanje, razumevanje) in tudi višje (npr. analiza, sinteza, vrednotenje). Naloge so zasnovane tako, da se jih lahko izvaja skozi različne učne oblike, kar naredi učne ure razgibane in raznolike.

“Promet”

… in sedaj še povezava s tehnologijo 🙂

Pri izdelavi spletne strani smo uporabile vsa znanja, ki smo jih pridobile skozi leta izobraževanja na področju IKT-ja. S programi, kot so Word, PowerPoint ter Slikar smo se srečevale že leta, zato nam upravljanje z navedenimi programi ni predstavljajo težav. V slikarju smo naredile in uredile slike, ki smo jih uporabile za predstavitev prometnih znakov in  izdelavo Utripalka. V Wordu smo naredile učni list, ki učencem pomagajo preverjati znanje o prometnih sredstvih.

Uporabile pa smo tudi nekaj programov in orodij, s katerimi še nismo bile seznanjene. Za izdelavo videoposnetka o prometnih znakih smo uporabile Windows Movie Maker, ki je enostaven za uporabo. Omogoča enostavno dodajanje slik in zvočnih posnetkov in prilagajanje trajanja posamezne slike.

Kot smo omenile smo izdelale tudi ”maskoto” naše spletne strani Utripalka. Ustvarile smo ga s pomočjo spletne strani, ki je več slik, ustvarjenih v slikarju, spremenila v APNG ali GIF obliko. Ta spletna stran nam je omogočila premikajočega Utripalka, ki premika usta in spreminja barvo luči.

Za otroke, ki imajo težave z branjem, smo dodale tudi zvočni posnetek predstavitve strani. Pretvorile smo ga iz MVO v mp4 obliko s pomočjo spletne strani Video Converter to mp4. Uporaba te spletne strani je enostavna, saj željeni zvočni posnetek le naložiš in izbereš obliko v katero želiš posnetek pretvoriti.

Želele smo ustvariti tudi način preverjanja znanja, ki se razlikuje od klasičnih učnih listov, zato smo ustvarile spletni kviz na spletni strani Quizmaker.si.

Spletno stran smo ustvarile z Wix.com. Spletna stran nam je podlogo ponudila, ostalo pa smo naredile same. Izbrale smo pisavo in velikost, ki je primerna za otroke od 1. – 3. razreda. Spletno stran smo želele narediti zabavno, pregledno in enostavno za uporabo, glede na to, da je namenjena otrokom.

 DEJAVNOST  UPORABLJENI PROGRAMI Opombe
   izdelava animiranega policista               Slikar, Ezgif.com ni bilo v prvotnem načrtu
izdelava animiranega semaforja Utripalka               Slikar, Ezgif.com ni bilo v prvotnem načrtu
  videoposnetek opisa in pomena                 prometnih znakov   Windows Movie Maker, Slikar,       Online Video Converter to                       mp4, Ezgif.com ni bilo v prvotnem načrtu
         kviz o prometnih znakih              Quizmaker.si, Slikar

Če na koncu strnemo nova spoznanja, ki smo jih pridobile z uporabo različnih programov in pripomočkov:

 • oblikovanje spletne strani,
 • uporaba orodij za izdelavo video posnetkov,
 • uporaba orodij za izdelavo in urejanje slik in zvočnih posnetkov,
 • izdelava animirane figure,
 • izdelava in urejanje spletnega kviza.

 

Učence skozi celotno delo na spletni strani spremlja semafor UTRIPALKO.

Za konec še povezava do naše spletne strani 🙂

  https://patricijakoscak.wixsite.com/utripalkousmerja 

(Skupno 36 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...