Individualna refleksija (Ema)

Po pregledu povratnih informacij sošolcev sem ugotovila, da mogoče ni povsem razumljivo, kaj se dela pri predmetu Umetnostna zgodovina. V gimnazijah se Likovna umetnost deli na dva predmeta, in sicer na Umetnostno zgodovino (na katero se bova osredotočili pri najinem projektu) in Likovno snovanje. Če razložim na kratko: pri prvem dijaki spoznavajo različna umetnostno-zgodovinska obdobja in likovna dela, ki se jih naučijo analizirati; pri drugem pa je temeljna dejavnost praktično likovno izražanje z orodji in materiali. Ob tem dijaki razvijajo svojo ustvarjalnost, doživljanje in razumevanje likovne umetnosti. Splošne in učne cilje si lahko pogledate v učnem načrtu.

Torej, če pokomentiram eno povratno informacijo, ki se je navezovala na kiparstvo in reševanje nalog. Ker se pri projektu osredotočava na Umetnostno zgodovino in ne na Likovno snovanje, pri obravnavanju kiparstva ne bodo dijaki kiparili, ampak jim bova renesančno kiparstvo in njegove značilnosti poskusile predstaviti skozi različne zanimive naloge, ki bodo seveda smiselno zasnovane. Idejo o delovnem listu za arhitekturo še razvijava. Skozi izdelavo gradiva bova videli, ali je bolj smiselno, da se oblikuje nalogo, ki jo bodo dijaki izvedli “tradicionalno” (torej risanje na roke ipd.), ali s pomočjo računalnika.

Največkrat ste se spraševali o tem, ali ne bi bilo bolje, da bi vsak dijak sam rešil kviz in le-ta ne bi bil izveden kot skupinska oblika dela. Naj omenim, da sva o tem debatirali tudi z Viviano. Sprva sva načrtovali, da bi kviz reševali individualno, saj bi bil nekakšno preverjanje znanja. Kasneje sva se odločili, da bi dijaki reševali kviz v skupinah, saj ne bi dobili ocen iz reševanja kviza, ampak bi šlo le za formativno preverjanje znanja, torej sprotno preverjanje znanja. Dijaki bi od učitelja dobili sprotno povratno informacijo o svojem znanju in učenju. Seveda pa se bo lahko vsak učitelj sam odločil, kako bo uporabil kviz – individualno ali skupinsko reševanje kviza.

Ena povratna informacija se je nanašala tudi na to, da bi bilo v projekt dobro vključiti več umetnostno-zgodovinskih obdobij in ne samo renesane. S tem se popolnoma strinjam, vendar ne veva, koliko časa nama bo vzela priprava gradiva za renesanso. V primeru, da nama bo ostalo kaj časa, bova projekt razširili in izdelali gradivo še za kakšno drugo obdobje. Poleg tega pa projekt puščava odprt, da lahko tudi učitelji sami zasnujejo različne naloge za neko obdobje.

Poleg argumentov sošolcev, ki nama bodo prišli še kako prav pri snovanju projekta, je vredno omeniti tudi predlog profesorice, ki nama je predlagala, da pri bolj odprtih nalogah dodava kriterije vrednotenja.

Za konec še to: potrudili se bova izdelati gradivo, ki bo zajelo različne taksonomske stopnje in bo dijakom zanimivo za reševanje. Vsi vemo, da če nam je nekaj zanimivo, se to tudi lažje naučimo.

(Skupno 7 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...