Individualna refleksija-Patricija Koščak

INDIVIDUALNA REFLEKSIJA DELA

Zasnova seminarskih vaj pri predmetu IKT v izobraževanju se mi zdi zelo dobra. Pri vajah bomo namreč v skupinah zasnovali in naredili projekt, s katerim bomo odnesli kar največ znanja s področja IKT-ja in kako ga vklučiti v osnovnošolski pouk.

Projekt se je začel z izbiro teme. S kolegicama smo najprej na hitro preletele učne načrte predmetov na razredni stopnji ter si zapisale nekaj tem, za katere smo menile, da bi bile primerne za poučevanje skozi IKT in za katere na spletu še ne obstaja (dovolj) primernih gradiv. Zatem smo se lotile brskanja po spletu in preverile, kaj splet že ponuja oz. katera gradiva že obstajajo za teme, ki smo si jih izbrale. Kolebale smo med dvema in se naposled odločile za temo promet, ki jo učenci obravnavajo v  prvem triletju OŠ v okviru predmeta spoznavanje okolja. Za to temo smo se odločile, ker se lahko v okviru nje ustvari veliko zazličnih dejavnosti, aktivnosti in nalog skozi IKT in ker smo ugotovile, da splet ne ponuja veliko gradiva na to temo, ki pa je zelo pomembna. Učenci so namreč v promet udeleženi praktično vsak dan, a še vedno premalo vedo o njem, o nevarnostih, ki jih prinaša in o pravilih, ki jih morajo upoštevati v prometu. Dobro se namreč spomnim besed profesorice družboslovja, ki je dejala, da se morajo otroci bati samo ene stvari, in sicer prometa.

Po določeni temi smo okvirno obilkovale dejavnosti, naloge in aktivnosti, ki jih bomo razvile kasneje. Pri tem smo morale upoštevati tudi dejstvo, da učenci prvega triletja še niso vešči dela z računalnikom, zato smo morale nekaj aktivnosti kar nekajkrat spremeniti in prilagoditi. Svoje ideje smo predstavile profesorici na fakulteti, kateri so se ideje zdele dobre, obenem pa nam je podala tudi predloge za izboljšave, ki smo jih kasneje upoštevale.

Nato smo se lotile oblikovanja načrta, ki pa je bil meni še najtežji. V tem koraku smo morale dobro razmisliti o že sestavljenih dejavnostih in nalogah. Bodo primerne za prvo triletje? Bodo učenci že znali narediti to preko računalnika? Bodo dejavnosti dovolj raznolike in zastavljene na različnih ravneh znanja? Trudile smo se in dejavnosti oblikovale tako, da bodo učencem zanimive, raznolike in da bodo preko dela z računalnikom in različnimi tehnologijami usvojili znanje prometa. Načrt se bo preko trajanja projekta še spreminjal, nadgrajeval in izboljševal.

(Skupno 4 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...