Druga individualna refleksija – Tina Orejaš

Pri ponedeljkovih predstavitvah smo dobili veliko povratnih informacij za naše projekte. Široko gledano so bili vsi projekti pohvaljeni, prejeli pa smo tudi nekaj predlogov za izboljšave.

Če se najprej osredotočim na pohvale, ki jih je dobil najin projekt, bi kot prvo izpostavila raznolikost aktivnosti. Tudi jaz menim, da sva izbrali dovolj različnih aktivnosti, ki bodo učiteljem pomagale pri obravnavi v razredu. Strinjam se tudi s tem, da bo spletna stran pomagala učitelj pri idejnem snovanju pouka. Kot pohvalo so sošolci izpostavili tudi to, da bova zajeli vse taksonomske stopnje in vse etape učnega procesa. Ker bo gradivo izdelano za celotni sklop algoritmov, je to potrebno, saj ne morejo učitelji poučevati samo na stopnji priklica in razumevanja.

Glede na predloge za izboljšave sva že popravili najin načrt projekta, kjer sva bolj natančno opisali aktivnosti, saj je bila to ena izmed kritik. Prej sva sam opis izdelali premalo natančno, tako da sva to zdaj uredili. Glede na predloge sošolcev sva dodali tudi povezave z drugimi predmeti, kar je smiselno, saj lahko algoritme uporabljamo tudi pri drugih predmetih, ne samo pri računalništvo. Obravnavani sklop zajema tudi cilj, da znajo učenci preprosto opravilo zapisati kot zaporedje korakov, to pa lahko povežemo z veliko drugimi predmeti. Pri matematiki z reševanjem nalog, pri naravoslovju z eksperimenti in podobno.

Nekaj predlogov sva dobili tudi na temo zahtevnosti, in sicer, da morava paziti na zahtevnost gradiv, na znanje uporabe IKT in pa preglednost spletne strani, da ne bo učencem delala težav. Teh predlogov ne bova dobesedno upoštevali, saj, kot sva povedali in napisali, bodo gradiva na voljo predvsem za učitelje. Oni pa jih bodo lahko uporabili takšne kot so, ali pa prilagodili za svoje učence, da bo zahtevnost primerna ciljni publiki. Kar se tiče uporabe IKT, ne bova uporabili preveč različnih in zahtevnejših programov, saj je znanje IKT nizko. Za samo izdelavo gradiv bova verjetno uporabili več programov, učitelji pa bodo za uporabo potrebovali le nekaj izbranih, na primer Youtube za videoposnetke, Word za vso besedno gradivo in pa Kahoot za kvize.

 

Ideje smo torej dopolnili in dodelali, zdaj pa veselo na delo!

 

 

 

 

(Skupno 9 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...