Dnevnik Dela skupine UTE

DNEVNIK DELA

 

  1. Nastanek ideje (prva polovica oktobra): Idejo smo dobili lani pri predmetih Astronomija in Astronomska opazovanja. Pri tem predmetu smo dobili priložnost, da jo realiziramo. V začetku semestra smo se dogovorili za končno obliko projekta in si približno časovno organizirali delo.
  2. Načrtovanje (druga polovica oktobra, začetek novembra): V tej fazi smo si dokončno časovno organizirali potek dela. Poleg tega smo naš projekt umestili tudi v učni načrt, in sicer v dva predmeta (fizika in izbirni predmet astronomija).
  3. Izdelava simulacij v GeoGebri (november): Ključni fazi pri realiziranju naše ideje sta izdelovanje delovnega lista in izdelovanje 3D simulacij. Najprej smo s pomočjo programa GeoGebra 3D izdelali simulacijo Zemlje, ki kroži okoli Sonca. Pri tem smo morali biti zelo pozorni, da je Zemljina os nagnjena za 23,5° glede na ekliptiko. Čeprav smo pri tem imeli nekoliko težav, smo simulacijo uspešno naredili. Za tem smo se lotili izdelovanja druge simulacije, kjer Luna kroži okoli Zemlje, Zemlja pa kroži okoli Sonca. Pri izdelavi je bilo najtežje označiti točke prvega in drugega krajca. Ko smo točke fiksirali na krožnico, po kateri Luna kroži okoli Zemlje, so se tudi točke, ki določajo položaj prvega in drugega krajca, gibale skupaj z Luno. Potrebno je bilo narediti tangento na dano krožnico in označiti dotikališče tangente in krožnice. Navsezadnje smo naredili simulacije nekoliko preglednejše tako, da smo ključne podatke izpostavili, jih zapisali z večjimi črkami in znaki ter jih ustrezno obarvali.
  4. Izdelava delovnega lista (december): Glede na izdelane simulacije smo se lotili izdelave delovnih listov. Sprva smo imeli idejo, da bomo naredili le en delovni list, ki bo namenjen vsem učencem, nato pa smo se odločili, da izdelamo dva delovna lista, pri katerem je eden osnoven, eden pa je namenjen raziskovanju za učno sposobnejše učence. Na prvem delovnem listu so osnovne naloge. Pri večini teh nalog morajo učenci večinoma le odčitati podatke, položaje in podobno iz simulacije. Na drugi delovni list smo dali naloge odprtega tipa, katere učenec rešuje s pomočjo simulacij, pri tem pa si mora pomagati z raznimi orodji programa GeoGebra. V primeru težav, učenca usmerjamo in mu pomagamo z namigi ter mu svetujemo katera orodja bi lahko uporabil.
  5. 5. Zapis navodil za uporabo programa GeoGebra (december): Glede na to, da bodo simulacije skupaj z delovnimi listi prosto dostopne vsem učiteljem pa tudi tistim, ki bi želeli zgolj poglobiti svoje znanje o astronomiji, se nam je zdelo smiselno, da poleg priložimo še navodila za uporabo simulacij. V priloge smo dodali na kratko zapisana navodila, ki uporabnika vodijo skozi pravilno rabo simulacij.
(Skupno 23 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...